Összes bejegyzés

Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai, bérek (2024)

Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai cover

Manapság már számtalan módja van annak, hogy a cégek hogyan alkalmaznak állományukba munkaerőt. Vannak ismert és kevésbé elterjedt formák, mint, hogy egy személy dolgozhat megbízási szerződéssel, munkaszerződéssel és az efo keretei között is végezhet különböző alkalmi munkákat. Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) a nevével ellentétben bonyolultan hangzik, azonban ha megértjük a szabályozásait és korlátait, akkor hamar beépülhet a cég életébe. Többek között megtudhatjuk, hogy főállású munkavállalót lehet-e így foglalkoztatni vagy hogy hogyan alakul a napi minimálbér összege idén. 

Mi az az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO)?

Az EFO egyszerűsített foglalkoztatást jelent és rendszerint rövid ideig tart. Mezőgazdasági idénymunkákra, alkalmi vagy rendszertelen munkákra szokták használni az egyszerűsége és gyorsasága miatt. 

Az egyszerűsített foglalkoztatás egy ún. atipikus foglakoztatási forma, amely a munkaerő időleges növelésére kínál megfelelő alternatívát. Az Efo nagyon rugalmas: szinte bármikor bejelenthető a munkavállaló, az adminisztráció is minimális és anyagilag is előnyösebb mind a cégeknek, mind a munkavállalóknak. 

A vállalkozások számára az alkalmi munkavállalás és az EFO nyújtotta lehetőség azt jelenti, hogy időszakosan, vagy megnövekedett munkaerőigénnyel járó projektekhez és feladatokhoz könnyen találnak rugalmas és rövidtávú munkaerőt anélkül, hogy hosszú távú szerződéseket kellene kötniük.

Az egyszerűsített foglalkoztatás két típusba sorolható:

 1. idénymunka, szezonális munka – a szervezet tevékenységétől függően a munka nagy része az év egy bizonyos időszakában történik (pl. mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka). Ebben az esetben egy munkavállalót a naptári évben maximum 120 napra alkalmazhatnak így, ez az időtartam nem haladható meg.
 2. alkalmi munka – egy adott vállalatnál meghatározott időre szóló, alkalmi jelleggel végzett munkaviszony. Fontos, hogy egymást követően legfeljebb 5, egy hónapon belül maximum 15 és egy naptári éven belül 90 nap áll rendelkezésre egy cég számára, hogy egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazzon egy adott munkavállalót.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2024-ben

Efo keretében ad hoc jelleggel, az év bármely szakaszában, bármilyen időpontjában igénybe vehetők munkavállalók. Továbbá nincs megkötés: bármilyen tevékenységi kör esetén lehet alkalmazni, de csak meghatározott keretek között foglalkoztathatók munkavállalók így.  Nézzük meg közelebbről az előnyeit és hátrányait. 

Az EFO szabályai és korlátai

Az egyszerűsített foglalkoztatást a 2010. évi LXXV. törvény szabályozza. Kitér arra is, hogy a fent már említett időkeret mellett az alkalmi munkának létszámkerete is van. Az egy naptári napra meghatározott EFO-val foglalkoztatható személyek száma:

 • főállású munkavállalót nem foglalkoztató munkáltató esetén 1 fő,
 • 1 – 5 főt foglalkoztató munkáltató esetén 2 fő,
 • 6 – 20 főt foglalkoztató munkáltató esetén 4 fő,
 • 20 főnél több munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig az adott létszám 20 %-a.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2024: bérek, minimálbér

Milyen béreket kell adni 2024-ben EFOztatáskor? Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén, amely munkakör nem igényel szakképzettséget legalább a mindenkori minimálbér 85%-át köteles megfizetni. Szakképzettséget igénylő munkakörnél legalább a garantált bérminimum 87%-a fizetendő alapbérként, illetve teljesítménybérként.

Az egyszerűsített foglalkoztatás 2024 bér összege (órabér): 

 • minimálbér esetén 1 304 forint/óra
 • garantált bérminimum esetén 1 630 forint/óra.

(Mivel a minimálbér 1 534 Ft/óra és annak 85%-a 1 304 Ft/óra, illetve szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum összege 1 874 Ft/óra és annak 87%-a 1 630 Ft/óra.)

Ha a munkához bérpótlék is kapcsolódna, akkor azokat is meg kell fizetni.

Mikor jár bérpótlék és milyen mértékben?

 • Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár a 15%-os éjszakai pótlék 22:00 – 06:00 óra közötti munkaidőre, ha a munkavégzés ideje ezen időszak alatt meghaladja az 1 órát.
 • „Túlórapótlék” is kell fizetni, ha a napi 8 óra feletti munkaidőre az alapbéren felül 50%-os, kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás esetén. Például egybefüggő 2 nap bejelentés a következők szerint: első nap 10 óra, második nap 6 óra munka, átlagosan maximum 8 óra.
 • Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység (pl. boltokban, közértekben stb.) vagy a munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni.
 • Továbbá a túlórára 50%-os „túlórapótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni, ha nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör Például: vendéglátóegységben fizetett ünnepen túlórázik az egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepnapi órákra 100% pótlék jár.

Egyszerűsített foglalkoztatás kifizetése

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak az idénymunkára is, mint az egyszerűsített foglalkoztatás díjának kifizetésére. Ennek értelmében a ledolgozott napokra járó munkabért nem kell naponta kifizetni, az több ledolgozott nap egyszeri utólagos kifizetésével teljesíthető, az alábbiak szerint:

 • munkavállaló részére járó munkabért - eltérő megállapodás hiányában - utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni.
 • A munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni.
 • A munkaviszony hó közbeni megszűnésekor a munkabért a munkaviszony megszűnésének napján, de legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon kell kifizetnie a vállalatnak.

Fontos megjegyezni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás kifizetése is az Mt. szabályai alá tartozik, azok érvényesek rá (sem az Mt. sem az Efo törvény nem tartalmaz eltérő szabályokat).

Egyszerűsített foglalkoztatás bér

Az egyszerűsített foglalkoztatás és az SZJA

A munkáltató úgy is határozhat, hogy a minimálbérnél magasabb összeget fizet az alkalmazottnak. A törvény a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve ezek órára, napra és hétre jutó arányának a 130%-áig mentesítést nyújt az adó alól, míg e felett a munkavállalónak 15%-os SZJA fizetési kötelezettsége keletkezik.

Alapesetben tehát az egyszerűsített foglalkoztatás szja mentes, nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Azonban, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem átlagosan magasabb, mint a mentesített keretösszeg, úgy az e feletti részt szerepeltetni kell az SZJA bevallásban.

Mentesített keretösszeg (vagyis amely összegig a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele szja-mentes) továbbra is a napi minimálbér, illetőleg garantált bérminimum 130%-a
Az alkalmi munkabér 2023. december 1-jén érvényes értékeket (minimálbér 266 800 Ft, garantált bérminimum 326 000 Ft) figyelembe véve (ami érvényes 2024. január 1-től is!):

 • minimálbér esetén 15 951 Ft
 • garantált bérminimum esetén 19 487 Ft.

A maximálisan kifizethető napi munkabér összege a minimálbér napi összegének kétszerese, tehát 2024-ben 24.540 Ft. Amennyiben ezen összegnél többet fizet a munkáltató, az a kifizetőnél költségként nem vehető figyelembe, tehát nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak.

Főállás mellett alkalmi munka: lehetséges?

Az egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munkavégzés vonatkozásában a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 201-203. paragrafusai, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény rendelkezései irányadóak. 

Ezek alapján:

 • főállás mellett alkalmi munka vállalható, ha más munkáltatónál létesül az EFO, mint akivel munkaszerződésben áll a munkavállaló.
 • Ha már van munkaszerződés, akkor a felek a munkaviszonyt egyszerűsített foglalkoztatásra nem módosíthatják.
 • Továbbá az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó naponta maximum 12 órát dolgozhat.
 • Amennyiben a munkáltatók különbözőek, abban az esetben nincs akadálya annak, ha a munkavállaló összességében túllépi a fenti limitet. Illetve, az sem tilos, hogy a munkavállaló több, különböző munkáltató számára dolgozzon egyszerűsített foglalkoztatás keretében.

Miért éri meg egy cégnek az alkalmi munkavállalás?

Nagyon jó és megéri az atipikus foglalkoztatás anyagilag, hiszen a munkáltatónál alacsony közteher fizetési összeg keletkezik. 

Az EFO után a munkáltatót terhelő közterhek 2024-től a minimálbérhez kötöttek, így a munkáltatónak a napi bejelentés összege az alábbiak szerint alakul:

 • alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, tehát 2.700 Ft/fő/nap,
 • mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján hatályos minimálbér 0,5%-a, tehát 1.300 Ft/fő/nap,
 • filmipari statiszta esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 3%-a, tehát 8.000 Ft/fő/nap

közterhet kell a ’08-as bevallásban bevallania és 100 Ft-ra kerekítve megfizetnie az alkalmazás hónapját követő hó 12-ig.

Továbbá minimalizálja a létszámkockázatot: gyors megoldás, hiszen rövid idő alatt -szinte azonnal- az adott cég rendelkezésére áll a kívánt számú munkaerő. 

Munkajogi helyzet

Az egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűbb munkajogi helyzetet is eredményez. Így például a munkáltató a munkaviszony megszűnésekor nem köteles kiadni a munkaviszony megszűnésekor előírt igazolásokat természetes személynek. Mindemellett nem jár betegszabadság a munkavállaló részére és nincs fizetés nélküli szabadság sem.

 • Ugyanakkor természetesen teljesíteni kell a munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói feladatokat.
 • A munkabérről olyan igazolást kell kiadni a kifizetéskor, amelyből kitűnik a bevétel teljes összege, és jogcíme.
 • A filmipari statiszta alkalmi munkára fentiektől eltérő összegszabályok is vonatkoznak.

Amire figyelni kell egyszerűsített foglalkoztatás során: a 90 nap túllépése

Abban az esetben, ha a munkáltató a megszabott idő- és létszámkeretet túllépi, és ez a jogsértés kiderül (pl.: az egyszerűsített foglalkoztatás 90 nap túllépése is), akkor 8 napon belül a túllépés napjától számítva munkaviszonyba kell helyezni az alkalmi munkavállalót. Továbbá ezen jogviszonynak megfelelően kell a munkavállaló után fizetnie az adó- és közterheket a munkáltatónak.

Hogyan történik a napi bejelentés?

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése és létrehozása egyszerűen kivitelezhető. A munkáltató legkésőbb közvetlenül a munka megkezdése előtt köteles bejelenteni az egyszerűsített foglalkoztatást.

A munkaviszony a munkáltató általi kötelező bejelentéssel (a felek szóbeli megállapodása alapján) jön létre, nem szükséges munkaszerződést kötni, azonban speciális munkák esetén érdemes lehet. Lehetőség van egy, az Efo tv. mellékletében található sablonszerű egyszerűsített munkaszerződés kitöltésére, amely papíron is bizonyítja a munkaviszonyt. Ezzel elkerülhetők a későbbi esetleges félreértések, illetve óriási előnye, hogy ennek alkalmazása esetén a munkáltatónak nem kell a munka- és pihenőidőt nyilvántartania, valamint a kifizetett munkabér elszámolásáról nem kell a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kiadni.

A minta-munkaszerződés a NAV honlapján érhető el, könnyen letölthető az egyszerűsített foglalkoztatás szerződés.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének feltétele a munkáltató ügyfélkapus regisztrációjának megléte. A bejelentés történhet:

 • telefonon az országos ügyfélszolgálati elérhetőségen, a 185-ös telefonszámon,
 • okostelefonról vagy tabletről az ügyfélkapun keresztül,
 • elektronikus formában a NAV eBEV oldalán vagy az új NAV ÜPO-n keresztül (’T1042E nyomtatvány kitöltésével).

Fontos: nincs lehetőség személyesen, papíron vagy postai úton a bejelentés megtételére.

Kérdése van? Keresse EFO szakértőnket!

Legyen szó gyári munkáról, könyvelőről, vagy felsővezetőről - mi megtaláljuk az Önök cégének a legjobb munkaerőt! Nem csak munkaerőt, hanem tanácsot is adunk!

Nézze meg kapcsolódó szolgáltatásainkat:

És olvassa el kapcsolódó cikkünket az atipikus foglalkoztatás egyéb előnyeiről!

750

Küldj egy tapsot ha tetszett

750