Összes bejegyzés

Rehabilitációs hozzájárulás 2024-ben: számítás, példa

Rehabilitációs hozzájárulás számítása

Egyre növekszik a megváltozott munkaképességű emberek száma, ezzel párhuzamosan pedig egyre fontosabbá válnak a munkaerőpiacon való jelenlétükkel. Cukorbetegség, ingadozó vérnyomás, gerincbántalmak - csak néhány egészségügyi probléma a sok közül, ami miatt megváltozott munkaképességűnek számíthat egy tapasztalt, rutinos munkavállaló. A társadalom számára rendkívül fontos, hogy ebbe a csoportba tartozó személyeknek lehetőséget adjunk a munkavállalásra, mivel számos előnye van mind az egyének, mind a társadalom számára.

Az ilyen munkaképességű emberek foglalkoztatása segít a gazdasági növekedés előmozdításában. A vállalkozások számára lehetőséget teremt arra, hogy széleskörűbb munkaerő-piaci bázisra építsék üzletüket. Továbbá javítja a munkaerő-piaci szegmentáltságot és sokszínűséget. Mindez hosszú távon nagy előnyöket jelenthet a gazdaságnak. Amikor egy vállalkozás megfelelő körülményeket teremt a megváltozott munkaképességűek alkalmazása számára, az nem csak az embereknek segít, hanem a cégnek is jó hírnévvel járhat. Ez azért is fontos, mert az emberek egyre inkább választanak olyan szervezeteket, amelyeket a társadalmi felelősségvállalás és az etikus üzleti gyakorlatok vezérelnek.

Mindemellett hazánkban az elmúlt években több intézkedést is bevezettek a fogyatékossággal élő emberek szociális és munkaerő-piaci becsatolásának elősegítése érdekében. Például: akadálymentesítés, integrált oktatás. 

Ki tekinthető megváltozott munkaképességű munkavállalónak?

Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni, 

 • akinek az egészségi állapota a magyar rehabilitációs társaság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik (az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés érvényessége alatt),
 • akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény érvényessége alatt, vagy
 • aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül,
 • továbbá a munkaszerződése szerint napi munkaideje a 4 órát eléri.

Mi az a rehabilitációs hozzájárulás?

2011-ben az Országgyűlés megalkotta a CXCI. törvényt, mely előírja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló rendelkezéseket. 

Mint fizetési kötelezettség, a rehabilitációs hozzájárulás azt a célt szolgálja, hogy a nagyobb alkalmazotti létszámmal rendelkező vállalkozásokat ösztönözze a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására.

A rokkantsági ellátásnak nincs köze a rehabilitációs hozzájáruláshoz

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően:

 • rehabilitációs ellátás, vagy
 • rokkantsági ellátás lehet.

Kormányrendelet szerint, a megváltozott munkaképességű személy rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt.

Rokkantsági ellátást kell megállapítani annak a megváltozott munkaképességű személynek is,

 • akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
 • aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,
 • és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

Melyik cégnek kell fizetni a rehab hozzájárulást?

Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie a munkaadónak akkor, 

 • ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt,
 • de az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.

Ha a kötelező foglakoztatási szint teljesül - azaz a megváltozott munkaképességű munkavállalók megfelelő számban történő foglalkoztatása létrejön - a munkáltatónak nem kell a rehab hozzájárulást befizetnie.

A rehabilitációs hozzájárulás kiszámítása

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese személyenként, évente. 

2024. január 1-jén az alapbér kötelező legkisebb összege havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, melynek kilencszerese 2 401 200 forint

A munkaadó rehabilitációs hozzájárulásának éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére év közben, negyedévenként előleget kell fizetni. Az előleg mértéke minden negyedévben a már kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 25%-a.

A rehabilitációs hozzájárulás számítása:
Példa

I. negyedév

 • tárgynegyedévi létszám: 26 fő
 • kötelező foglalkoztatási szint (26*0,05): 1,3 fő
 • tárgynegyedévben megváltozott munkaképességű munkavállaló: 1 fő
 • hiányzó létszám (1,3-1): 0,3 fő
 • előleg: 0,3*2 401 200 *0,25 = 180 090 Ft

II. negyedév

 • tárgynegyedévi létszám: 28 fő
 • kötelező foglalkoztatási szint (28*0,05): 1,4 fő
 • tárgynegyedévben megváltozott munkaképességű munkavállaló: 1 fő
 • hiányzó létszám (1,4-1): 0,4 fő
 • előleg: 0,4*2 401 200*0,25 = 240 120 Ft

III. negyedév

 • tárgynegyedévi létszám: 28 fő
 • kötelező foglalkoztatási szint (28*0,05): 1,4 fő
 • tárgynegyedévben megváltozott munkaképességű munkavállaló: 1 fő
 • hiányzó létszám (1,4-1): 0,4 fő 
  előleg: 0,4*2 401 200*0,25 = 240 120 Ft

Éves kötelezettség 

 • tárgyévi létszám: 26 fő
 • kötelező foglalkoztatási szint: 1,3 fő
 • tárgyévben megváltozott munkaképességű munkavállaló: 1 fő
 • hiányzó létszám: 0,3 fő
 • rehabilitációs hozzájárulás összege: 0,3*2 401 200 = 720 360 Ft
 • előlegként már megfizetett összeg: 660 330 Ft
 • 2025.02.25-ig még fizetendő összeg: 720 360 - 660 330 = 60 030 Ft

A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg és fizeti be közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számlájára.

Az átlagos statisztikai létszám számítása

Statisztikai létszám: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatója alapján, tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni.

Ki tartozik bele a munkaadó foglalkoztatotti létszámába?

Általánoságban elmondható, hogy az alkalmazásban állók. Alkalmazásban álló az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Továbbá van munkaszerződése és havi átlagban (tört havi munkaszerződés esetén havi teljesítésre átszámítva) legalább 60 munkaórában, munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezett.

Nem kell figyelembe venni a létszám megállapításakor:

 • az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállalót,
 • az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkezőket,
 • a más munkáltatónál átmeneti munkát végzőket,
 • a hivatásos és szerződéses állományú katonát,
 • a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottakat,
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt annál a munkaadónál, aki őt nevelőszülőként foglalkoztatja.

A több munkáltatónál munkaviszonyban lévő 

 • munkavállalót a foglalkoztatottak létszámánál,
 • megváltozott munkaképességű személyt a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek létszámánál

az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltatónál kell figyelembe venni. 

Munkaerő-kölcsönzéskor a kölcsönzött munkavállalót 

 • a kölcsönvevőnél vagy
 • ha erről a kölcsönvevőnek nyilatkozik, akkor a kölcsönbeadónál

kell a statisztikai létszám számításánál figyelembe venni.

Kérünk, hogy ne bízd el magad a rövid összefoglalás után, a részletekért nézd át a teljes leírást a KSH oldalán vagy keresd fel szakértőinket! Kérj ingyenes konzultációt a teljeskörű és precíz átlagos statisztikai létszám számítása érdekében. 

Segítünk a számolásban, és munkaerőt is találunk!

Egy olyan cég esetében, mely 52 főt foglalkoztat, de ebből egy személy sem megváltozott munkaképességű, akkor az alábbi módon alakul éves rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége, melyet be kell fizetnie: 

 • tárgyévi létszám: 52 fő
 • kötelező foglalkoztatási szint (52*0,05): 2,6 fő
 • tárgyévben megváltozott munkaképességű munkavállaló: 0 fő
 • hiányzó létszám: 2,6 fő
 • rehabilitációs hozzájárulás összege: 2,6*2 401 200 = 6 243 120 Ft

A munkaadók egy MMK személy foglalkoztatása során a szociális hozzájárulási adó kedvezmény érvényesítése mellett főként a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség optimalizálásával költséget tudnak megtakarítani. 

Ahogy a fenti példák is mutatják: kollégáink felkészültek! Naprakész tudásukkal gyorsan ki tudják számítani, hogy egy adott vállalat mennyit spórolhat. Értékesítő és toborzó kollégáink pedig szállítják is a megoldást: cégméretre és -specifikációnak megfelelő jó minőségű munkaerőt, vagy elkötelezett megváltozott munkaképességű munkatársakat

Ha Ön is szeretne mentesülni a rehabilitációs hozzájárulástól, akkor keresse bizalommal a Viapan csapatát!

160

Küldj egy tapsot ha tetszett

160