Összes bejegyzés

Nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) mértéke és utalása 2024-ben

a nyugdíj előtti segély összege forintban

A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni. 

Azok a személyek lesznek az álláskeresési segéllyel kapcsolatos eljárás alanyai, akik álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be, és nyugdíj előtti álláskeresési segélyre lesznek jogosultak.

Mi az a NYES (nyugdíj előtti álláskeresési segély)?

A nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) egy olyan ellátás, amely azoknak a munkavállalóknak nyújt segítséget, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtt valamilyen okból elveszítik munkájukat, és nem találnak új állást. 

A NYES folyósítási időtartama alatt az álláskeresők anyagi támogatásban részesülnek, amíg el nem érik a nyugdíjkorhatárt.

Ki igényelheti a NYES-t?

A nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) szabályait idén is a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) határozza meg.

Az igényelhet nyugdíj előtti segélyt:

 • akinek a nyugdíjkorhatára betöltéséig legfeljebb 5 éve van hátra,
 • szerzett már legalább 15 év szolgálati időt,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, 
 • aki a nyes iránti kérelme benyújtását megelőző 3 éven belül legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette,
 • korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

A legfontosabb tudnivalók a nyugdíj előtti álláskeresési segélyről

A nyugdíj előtti álláskeresési segély összege

A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét főszabály szerint a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani.

A 2023. december 1. napján hatályba lépett "a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról" szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege: 266.800 Ft/hó.

 • Tehát a nettó minimálbér összege 2024-ben: 177.400 forint.

Mennyi a nettó nyes? Hogyan alakul a nyugdíj előtti álláskeresési segély összege idén?

A fentiek alapján a NYES összege 2024-ben (a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a):

 • bruttó 106.720 Ft/hó
 • ami nettó 70.960 Ft/hó és
 • bruttó 3.557 Ft/nap összeget jelent. 
a nyugdíj előtti segély összege forintban

A nyes összege a megállapítását követően a folyósítás tartama alatt nem nő, mert a nyes nem tartozik azon ellátások körébe, amelyek összegét évenként a nyugdíjemelés mértékével egyező mértékben növelni kell.

Ezért a megállapított nyes összege csak abban az esetben növelhető, ha az érintett személy a korábban megállapított nyes-ről lemond, majd ismét beadja az új kérelmet a nyes megállapítása iránt. Ez az út azonban a 2023. január 1-jétől hatályos szigorítás miatt csak addig járható, amíg a nyes megállapításának minden feltétele az új megállapítás esetén is teljesül. 

Ilyen például, hogy a segélyben részesülő a megelőző három éven belül összesen legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült. Ez pedig a legjobb esetben is legfeljebb kétszer teszi lehetővé a nyes megszüntetése/ismételt megállapítása eljárását.

Hogyan történik a NYES utalása?

A kérelem pozitív elbírálása után van lehetőség igényelni postai kifizetést és utalást is. 

Többnyire az álláskeresési járadékok időpontjában utalják a NYES havi összegét, de azt javasoljuk, hogy erről kérjen pontos felvilágosítást a helyi foglalkoztatási osztály munkatársaitól. Korábbi blogcikkünkben írtunk a munkanélküli segély utalásának időpontjairól.

Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

A segély folyósítása, azaz a Nyes utalása több esetben is szünetelhet. Jellemzően arra az időre, amikor:

 • a segélyben részesülő dolgozik (kivéve az alkalmi munkát)
 • vagy közfoglalkoztatott lesz,
 • vagy keresetpótló juttatást kap.

A nyes igénylője már ismeri az illetékes hatóságot, amelynél már regisztráltatta is magát, hiszen ugyanúgy a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya az illetékes, mint az álláskeresési járadék esetében. A foglalkoztatási osztályok elérhetőségei ide kattintva érhetők el.

Az igénylés részleteiről ide kattintva elérhető hivatalos honlapról tájékozódhat.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély adózása és adóbevallása

A Nyes adózása kapcsán azt tanácsoljuk, hogy forduljon egy jogi szakemberhez, aki megvizsgálja az Ön esetét, és elmondja, hogy ha szükséges, akkor milyen formában kell adóznia a Nyes után.

Az SZJA törvény szerint a nyugdíj fogalom alá tartozik (3. §. 23. pont) a nyugdíj előtti álláskeresési segély HA:

"... a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított nyugdíj előtti munkanélküli-segély, ... ha annak megállapítására a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor;"

Így ebben az esetben az SZJA törvény 1. számú melléklete 1.2 pontja alapján a nyugdíj adómentes bevétel és nem kell feltüntetni az szja-bevallásban sem. 

Ha azonban más eset alapján ítélték meg a NYES folyósítását az Ön részére, akkor a nyugdíj előtti álláskeresési segély összege után fizetnie kell a 15%-os személyi jövedelemadót (SZJA) és a 10%-os nyugdíjjárulékot is. Valamint ezt a juttatást szerepeltetni kell a szja-bevallásában.

Jó tudni!

A nyes alapján az álláskereső az ellátás folyósításának időtartamára a TB jogszabályok rendelkezései alapján biztosítottá válik, így jogosult az egészségügyi szolgáltatásokra. 

Valamint az ellátás folyósításának időtartamával további szolgálati időt is szerez az öregségi nyugdíjához.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély kérelem letöltése

A nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelmet a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályánál kell benyújtani. 

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, kérelmét online is beadhatja.

Ha az igénylő személyesen igényli a NYES-t, akkor a munkaügyi kirendeltségen a nyugdíj előtti álláskeresési segély kérelem nyomtatványt névre szólóan kinyomtatják a részére, és az ügyfél ezen a nyomtatványon kérheti az ellátás megállapítását. Az eljárás költség- és illetékmentes.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amely hiánypótlás esetén 15 nappal meghosszabbodhat.

Milyen dokumentumok szükségesek a nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításhoz?

Nem szükséges dokumentumok benyújtása, mert az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolja.

Vannak esetek, amikor azonban szükséges néhány irat. Ekkor a nyes igényléséhez szükséges iratok a következők: 

 • igazolólap az álláskeresési segély megállapításához,
 • nyugdíjbiztosítási igazgatóság által kiállított szolgálatiidő-igazolás, 
 • vagy az erről szóló határozat, ha rendelkezésre áll.

Munkavégzés nyugdíj mellett! 

Ha szívesen egészítené ki a bevételét és gyorsan jutna munkához, akkor várjuk a regisztrációját. Bármilyen iskolai végzettséggel és munkatapasztalattal jelentkezhet hozzánk.

Nézzen körül a Viapan aktuális nyugdíjas állásajánlatai között!

a NYES adózása

Továbbá a Nyugdíjas foglalkoztatási típusunk lehetővé teszi, hogy az öregségi nyugdíjellátásban részesülők is kedvező feltételek mellett vállaljanak munkát. Így több idő marad az unokákra! Fedezze fel munkavégzési lehetőségeit nagyszülőként!

64

Küldj egy tapsot ha tetszett

64