Összes bejegyzés

Munkanélküli segély, álláskeresési járadék igénylése

Álláskeresési járadék összege

Bárkivel megtörténhet, hogy munka nélkül marad. Akár maga mond fel, akár elbocsátják, az ezt követő ügyintézést nem lehet elkerülni. Célszerű minél előbb munkaközvetítő oldalakra regisztrálni és új állás után kutatni. Megfelelő munkahelyet találni azonban több időbe is telhet, ezért jól jöhet erre az időszakra az álláskeresési segély. A munkanélküliek álláskeresési járadékban részesülhetnek, ha pár feltételnek eleget tesznek, ez az összeg pedig jövedelem hiányában nagy segítség lehet. 

A következőkben megválaszoljuk az olyan kérdéseket, mint hogy: meddig lehetek regisztrált munkanélküli; ki részesülhet álláskeresési járadékban, vagy hogy mikor jár le a munkanélküli segély folyósítása. 

Mi az a munkanélküli segély? Ki jogosult rá?

A törvény és hatályos jogszabályok alapján minden magyarországi állampolgár számára, aki állást keres, meghatározott ellátás jár. Ez az úgynevezett álláskeresési járadék, korábbi nevén munkanélküli járadék vagy munkanélküli segély.

Ezen megnevezések ugyanazt a fogalmat takarják, ami azoknak a munka nélkül maradt, két munkahely közt állást kereső állampolgároknak jár, akik (anyagi) segítségre szorulnak a továbblépéshez. 

Ki jogosult álláskeresési járadékra? 

Az a személy, aki:

 • álláskereső,
 • az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap, azaz egy év jogszerző idővel rendelkezik,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Mennyi a munkanélküli segély összege, mitől függ?

Ahogy fent is említettük, a munkanélküli segély juttatásának egyik feltétele, hogy az igénylő személynek a munkanélküli segély kérelem beadását megelőző 3 naptári évben legalább 12 hónapnyi, 8 órában bejelentett alkalmazotti vagy vállalkozói munkaviszonnyal kell rendelkeznie. A biztosítási jogviszonynak nem feltétlenül kell megszakítás nélkülinek lennie, azonban fontos tudni, hogy a 30 napnál hosszabb időre igényelt fizetés nélküli szabadság már nem számítható be járulékfizetési jogviszonynak az álláskeresési segély igénylésekor.

Az álláskeresési járadék attól a naptól jár, amikor nyilvántartásba vesznek. A munkanélküli segély összege attól függ, hogy az igénylő hány napot dolgozott az igénylés előtt

Az álláskeresési járadék számításának alapja, hogy 10 nap jogosultsági idő, 1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg. Az álláskeresési járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) napi összegénél, mely 2023-ban napi 7733 Ft, 2024-ben pedig napi bruttó 12 270 Ft (ez nettó ~ 8 893 Ft-ot jelent).

Mennyi a munkanélküli segély? Az álláskereső a korábbi bruttó bére 60 százalékát kapja, de legfeljebb a minimálbért. Tehát az álláskereséséi járadék maximuma 2024-ben nettó 177 422 forint havonta (ez 2023-ban nettó 154 270 forint volt havonta).

Nincs szükség külön ügyintézésre vagy utánajárásra, a nyilvántartásba vétel közben kiderül, jogosult-e az igénylő a járadék legmagasabb összegére. Ezt a helyileg illetékes foglalkoztatási szerv állapítja meg, amikor a kérelmező személy leadja a szükséges dokumentumokat. 

Az álláskeresési járadék legfeljebb 90 napig folyósítható. Ez alatt az idő alatt az álláskereső társadalombiztosítási (röviden: Tb) ellátásra jogosult.

A munkanélküli segély adózása: kell-e adózni?

Az álláskeresési járadék összege után fizetnünk kell a 15%-os személyi jövedelemadót (SZJA) és a 10%-os nyugdíjjárulékot is. Tehát az álláskeresési járadék adózása után nettó 177.422 Ft / hó járhat maximálisan egy igénylőnek.

Fontos tudni, hogy foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben feltüntetett álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, valamint a keresetkiegészítést és keresetpótló juttatást az Szja törvény bérként minősíti, így ezeket a juttatásokat szerepeltetni kell a szja-bevallásban.

Az álláskeresési járadék igénylése

Az álláskeresési járadék nem jár automatikusan, folyósításához be kell jelentkezni a lakóhely szerinti foglalkoztatási osztályon álláskeresőként. A személyes ügyintézés mellett lehet online is kérelmet benyújtani.

Elektronikus úton kétféleképpen nyújtható be a kérelem:

 • ügyfélkapun keresztül, az ún. e-papír szolgáltatás segítségével, a szükséges dokumentumok csatolásával;
 • ügyfélkapu nélkül – a TAJ szám és a születési dátum megadását követően – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján.

A munkanélküli segély igényléséhez, ahogy a fentiekben részleteztük, be kell jelentkeznünk az állami munkanélküli nyilvántartásba.

Személyesen az alábbi dokumentumokat szükséges magunkkal vinni a munkanélküli segély 2024 évi igényléséhez:

 • személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ-kártya, TB-kiskönyv vagy OEP igazolvány);
 • a korábbi foglalkoztatásokat igazoló iratok (lehet különböző munkahelyekről is);
 • a legutolsó munkahelyről származó felmondási papírok - munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről;
 • igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához;
 • jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához;
 • munkáltatói igazolás társadalombiztosítási kötelezettségek levonásáról és befizetéséről;
 • egyszerűsített munkaszerződés, amennyiben szükséges;
 • vállalkozók esetében a vállalkozói tevékenység megszűnését igazoló dokumentum, tartozásigazolás (tartozásmentesség);
 • egyéni és társas vállalkozók esetén NAV igazolás a járulékok befizetéséről.

A segély megállapításához a fenti dokumentumokban foglaltak lesznek az irányadók.

Az álláskeresési járadék megállapításának és későbbi folyósításának előfeltétele az, hogy az ügyfél álláskeresőként regisztráljon a foglalkoztatási osztálynál. 

A hivatal a benyújtott kérelemre lehetőség szerint 8 napon belül megküldi hivatalosan is a döntést az álláskeresőnek. A kérelem beadásától pedig már ellátási jogviszonyba kerül az álláskereső, azaz ezekre a napokra már álláskeresési járadékra jogosult. 

További gyakori kérdések az álláskeresési járadékról

Az alábbi kérdésekre már lehet, hogy fent is olvastad a választ, de ha ott túl hosszúnak ítélted volna meg, akkor most röviden összefoglaljuk a leggyakrabban felmerült kérdésekre a válaszokat. 

Mikor jár le a munkanélküli segély?

Az álláskeresési járadék: legfeljebb 90 napig kapható, de ennél rövidebb ideig is állapíthat meg jogosultságot az illetékes hivatal. Minden esetben a foglalkoztatási osztálytól vagy járási hivataltól kézhez kapott illetve postai úton kiküldött hivatalos határozata az irányadó. Ebben a dokumentumban fel van tüntetve az álláskeresési járadék időintervalluma, hogy pontosan mettől-meddig részesül a kérelmező munkanélküli segélyben és milyen összegben állapították meg részére a járadékot.

Munkavállalói felmondás esetén jár munkanélküli segély?

A válasz röviden: igen, ha az álláskereső eleget tesz az álláskeresési járadékhoz (munkanélküli segélyhez) szükséges feltételeknek. 

A korábbi évek gyakorlatától eltérően ma már munkavállalói felmondás esetén jár munkanélküli segély. Nem számít, hogy az álláskereső felmondott vagy neki mondtak fel, és az sem, hogy közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással távozott a munkahelyéről, akkor is jogosult a munkanélküli segélyre. 

Meddig lehetek regisztrált munkanélküli?

Az ellátás kimerítését követően az ügyfél nem törlődik az álláskeresők nyilvántartásából, de kérelmére megtörténik. A nyilvántartott ügyfél többek között jogosult munkaerő-piaci programokban, képzésen részt venni és vállalkozóvá válást segítő pályázatra kérelmet nyújthat be. 

Nincs időhöz kötve, hogy meddig lehet valaki regisztrált munkanélküli. Addig, amíg munkát nem talál, és eleget tesz kötelezettségeinek. Ha az álláskeresési járadék folyósítása megszűnik, de együttműködsz a foglalkoztatási osztállyal, akkor továbbra is regisztrált álláskeresőnek számítasz. 

Munkanélküliként való regisztrációt követően mindenki kap, ha eddig nem kapott, egy Álláskeresők kiskönyve című füzetet, melyben a hivatal ügyintézője jelentkezési időpontokat tünetet fel. Ezeken az időpontokon ha az álláskereső megjelenik a foglalkoztatási osztályon, azaz eleget tesz kötelezettségének, akkor addig lehet regisztrált munkanélküli, amíg el nem tud helyezkedni. Ha az álláskereső ezeken az időpontokon valamilyen okból kifolyólag nem tud megjelenni, és azt előre nem jelzi a hivatal felé, akkor törölhetik a rendszerből. 

Álláskeresési járadék összege

Fontos! Amint munkahelyet találtál, jelezd azt a foglalkoztatási szerv felé (akár telefonon, akár személyesen).

Ha az álláskeresési járadék folyósítási ideje alatt nem találsz számodra ideális munkahelyet, akkor nézz körül aktuális állásajánlataink között. Biztosan rábukkansz a képességeidhez illő pozíciókra!

Mikor utalják a munkanélküli segélyt?

A munkanélküli segély havi rendszerességű folyósítás formájában érkezeik, a hónap első munkanapjaiban. A munkanélküli segély utalás dátuma és a munkanélküli segély jóváírása között 1 munkanap eltelhet. De mikor utalják a munkanélkülit pontosan?

Az alábbi hivatalos dátumokon várható a munkanélküli segély utalása 2024-ben:

 • január: 2023.02.01. (csütörtök)
 • február: 2024.03.01. (péntek)
 • március: 2024.04.01. (hétfő)
 • április: 2024.05.02. (csütörtök)
 • május: 2024.06.03. (hétfő)
 • június: 2024.07.01. (hétfő)
 • július: 2024.08.01. (csütörtök)
 • augusztus: 2024.09.02. (hétfő)
 • szeptember: 2024.10.01. (kedd)
 • október: 2024.11.04. (hétfő)
 • november: 2024.12.02. (hétfő)
 • december: 2025.01.02. (csütörtök)

Rendkívüli esetekben van rá mód, hogy a 3 havi munkanélküli segély egyben kifizetésre kerüljön az igénylőnek. Egy összegben történő kifizetés kérhető abban az esetben, ha az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt létesít az illető személy. 

Az egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80%-a.

Mekkora az álláskeresési járadék összege?

Az álláskeresési járadék napi összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 26. § (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.

A 2024. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) bruttó összege 2023. december 1-től a Magyar Közlönyben megjelent 2023. 11.20.508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint:

 • havibér alkalmazása esetén: 266 800 Ft
 • hetibér alkalmazása esetén: 61 340 Ft
 • napibér alkalmazása esetén: 12 270 Ft
 • órabér alkalmazása esetén: 1 534 Ft

Tehát az álláskeresési járadék maximuma 2024-ben nettó 177 422 forint/hó.

Fontos, hogy az álláskeresési járadékot havonta számolják el, az abban a hónapban munkanélküliként eltöltött napok alapján. Ha pl. valakit a hónap 14. napján vesznek munkanélküliként nyilvántartásba, akkor 16 vagy 17 napnyi bért fog kapni arra a hónapra. 

Hogyan történik a munkanélküli segély postai kifizetése?

A munkanélküli segély folyósítására két lehetőség adott:

 • készpénzes, postai úton történő folyósítás,
 • lakossági bankszámlára való utalás.

A legtöbb személynek a banki utalást ajánljuk, hiszen ez a legkényelmesebb és legkézenfekvőbb lehetőség.

A munkanélküli segély postai kifizetése sok esetben lassabb, ha ezt az opciót választjuk, akkor számolni kell azzal, hogy a kézbesítés 4-5 napot késik.

1301

Küldj egy tapsot ha tetszett

1301