Összes bejegyzés

GYES/GYED után munka

Gyesről visszatérés kihívásai egy anyuka számára

Bizonyos keretek között a GYES/GYED alatt is lehet dolgozni, egy korábbi cikkünkben már említettük, a GYES/GYED melletti munkavégzés szabályait, lehetőségeit. Sok szülő fontosnak tartja, és szeretne további információkat kapni arról, hogyan lehet összeegyeztetni a gyermekgondozást és a munkát. Most pedig mélyebben kifejtjük ezt a témát, és bemutatjuk azokat a konkrét lépéseket és szempontokat, amelyek segíthetnek a GYES és GYED utáni munkavállalás sikerességében.

A kisgyermekkel otthon lévő szülőnek előbb-utóbb letelik a GYES/GYED időszaka, és el kell gondolkodnia a munkába visszatérésen. A gyermek születése után kihívást jelenthet a munkába való visszatérés, hiszen rengeteg jogszabály van, amellyel a szülők csak ekkor szembesülnek. Munkáltatói oldalról is lehetnek bizonytalanságok a több év kihagyás után visszatérő dolgozó foglalkoztatásával kapcsolatban.

Jelen cikkünkben összefoglaljuk a témakör leggyakrabban felmerülő szabályait, amelyek a munkavállalóra és munkáltatóra egyaránt érvényesek.

A cikkben a legáltalánosabb helyzeteket mutatjuk be, ha bármilyen ponton eltérést észlelsz, akkor kérünk, hogy jogi szakértővel vagy bérszámfejtővel egyeztess a saját egyedi esetedről. 

GYES/GYED-ről visszatérés bejelentése

Az előző cikkből is tudjuk már, hogy aki a szülési szabadság 24 hete alatt csecsemőgondozási díjat (CSED) vesz igénybe az a személy nem folytathat ez idő alatt keresőtevékenységet (kivétel: nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony). Legkorábban a CSED folyósításának lejártát követően lehet keresőtevékenységet folytatni anélkül, hogy le kellene mondani az ellátásokról, azaz a gyermek fél éves kora után. 

Magyarországon átlagosan 2 év tartamban veszik igénybe a nők a gyermekvállalási célú fizetés nélküli szabadságot. Vannak ma már olyan élethelyzetek is, amikor a családok által igénybe vehető támogatásokat nem az édesanya, hanem az édesapa veszi igénybe. Például az anyuka mellett az apuka is érvényesítheti és részesülhet a gyermekgondozást segítő ellátásban (a továbbiakban gyes) és gyermekgondozási díjban (a továbbiakban gyed). 

Hogyan kell bejelenteni a visszatérést, mivel jár ez? Visszatérés már gyes alatt?

A fizetés nélküli szabadságról való visszatérés bejelentése (ilyen egyik eset a Gyesről visszatérés bejelentése, tehát a visszatérés előtt GYES-t kapott a jogosult)ideális esetben egy-két hónappal a kívánt kezdés előtt telefonon és emailben érdemes jeleznie a munkavállalónak a munkáltató felé. Így mindkét félnek lesz elég ideje felkészülni a munka megszervezésére és a munkavégzésre.

Ebben az esetben a munkáltatónak nincs mérlegelési joga, el kell fogadnia a fizetés nélküli szabadság megszüntetése iránti kérelmet. Amennyiben a munkáltató nem válaszol, akkor a 31. napon, a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő első munkanapon a munkavállalónak meg kell jelennie a munkahelyén. Ez akkor is igaz, ha nem kapott beosztást az első munkanapra vonatkozóan. Így a munkavállaló a munkavégzési kötelezettségének eleget tesz, és a munkáltatónak valamit lépnie kell erre. Szabadságot nem adhat arra a napra, mert azt 15 nappal előre jeleznie kellett volna. Így tehát állásidőt kell fizetnie.

GYES lemondása: hogyan történik?

Először is fontos megérteni, hogy: kiknek és milyen élethelyzetekben jár a GYES? Ha alanyi jogon jár, akkor milyen esetben lehet szükséges mégis a Gyes lemondása? Lehet-e gyes mellett dolgozni, keresőtevékenységet folytatni? 

A GYES összege kapcsán érdemes tudnunk, hogy egy alanyi jogon járó szociális ellátásról van szó, ami minden igénylőnek – a bérétől, TB-jogviszonyától függetlenül – egyformán jár mindenkinek. Az a szülő, aki igényli a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül folytathat a GYES mellett keresőtevékenységet.

A gyermek 2 és 3 éves kora között veszik igénybe a legtöbben a gyest, a CSED és GYED lejártát követően. Mivel a gyermek már elérte a 2 éves kort, sokan döntenek úgy, hogy az otthon töltött idő után visszatérnek a munka világába, akár teljes munkaidőben is, miközben a GYES-t továbbra is kapják. Ugyanis a gyermekgondozást segítő ellátás mellett korlátlanul lehet munkát végezni, legyen szó munkaviszonyról, vállalkozásról, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyról (pl. megbízási jogviszony). Mindezt a családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV. törvény szabályozza.

Van azonban megkötés, és nem mindegy, ki veszi igénybe a gyest:

 • a GYES-ben részesülő személy kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem folytathat.

Ha mégis lemondásra kerül a sor, akkor a Gyes lemondása egyszerűen egy kitöltött formanyomtatvánnyal érvényesíthető, amelyet ügyfélkapun vagy a tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatán is le lehet adni. A családi pótlékra jogosult személy indokolás nélkül lemondhat a számára megállapított családi pótlék vagy a családi pótlék általa meghatározott részének folyósításáról. Ilyen esetben lemondó nyilatkozatot szükséges kitölteni. Minden más esetben (pl. a gyermek kikerül a háztartásból, vagy külföldre költözés, vagy más igényli az ellátást) a „Család ellátás megszüntetése”  formanyomtatványt kitöltése szükséges.

A GYES/GYED utáni munka kihívásai

A szülők számára szükség lesz egy jól átgondolt stratégiára, ami nagyban segít majd a kezdeti nehézségeken átlendülni. 

Érdemes tudni, hogy a szülési szabadság (168 nap) letelte után a gyermek gondozása céljából a fizetés nélküli szabadságot meg lehet szüntetni, vagyis az édesanya a GYED mellett már korlátlanul munkába állhat. A foglalkoztatónak a munkavállaló fizetés nélküli szabadság megszüntetésére irányuló kérelmét mindig el kell fogadnia. Nem utasíthatja el azzal az indokkal, hogy pillanatnyilag nincs felajánlható munkakör.

A munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség terheli a munkaszerződés szerint. Ez vonatkozik a munkakörre is, tehát mivel a munkaviszony nem szűnik meg, amíg az anyuka vagy apuka a gyermekkel otthon van, így főszabály szerint munkáltató köteles ugyanabba a munkakörbe visszahelyezni. A munkavállaló csak akkor köteles másik munkakörbe visszatérni, ha erről a munkáltatóval megállapodott. 

DE az élet ezt is tudja árnyalni. Például a szülő távolléte alatti átszervezés miatt megszűnhet az adott munkakör. Ilyenkor két verzió lehet:

 1. Ha az anya, vagy a gyermekét egyedül nevelő apa tér vissza a gyermek hároméves kora előtt, akkor fel kell ajánlani neki egy másik munkakört. A felajánlott másik munkakörnek a dolgozó végzettségének, képességének, gyakorlatának megfelelőnek kell lennie. Ha azt alapos okkal nem fogadja el, akkor felmondással megszüntethető a munkaviszony.
 2. Ha elmúlt 3 éves a gyermek, akkor nincs állásfelajánlási kötelezettség, a munkakör megszűnésére való hivatkozással felmondhat a munkáltató.

2023. januárjáról újdonság az Mt-ben, hogy a gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadságról való visszatértést követően a munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat:

 • a teljes vagy részmunkaidős,
 • a távmunkavégzésre irányuló, valamint
 • a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről.

A munkavállaló pedig a fenti tájékoztatás alapján kérheti munkaszerződése módosítását. [Mt. 61. § (1) – (2)].

A Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló ezen kérelmét írásban kell indokolja, továbbá megjelöli a változtatás időpontját, melyre a munkáltató 15 napon belül írásban nyilatkozik. A kérelem elutasítását a munkáltató köteles megindokolni. A kérelem jogellenes elutasítása vagy a nyilatkozat elmulasztása esetén a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja.

A fizetés nélküli szabadság megszűnését követően a munkáltatót foglalkoztatási és bérfizetési, a munkavállalót munkavégzési, rendelkezésre állási kötelezettség terheli.

Jó tudni a visszatérő munkavállalónak!

 • Visszatérés a munkába részmunkaidővel: a gyermek négy éves koráig a munkavállaló kérésére a munkáltató köteles az általános napi munkaidő felére szóló részmunkaidőre módosítani a szerződést.
 • Munkáltatónak mindenképp biztosítani kell a részmunkaidőt: ezt annak árán is meg kell tennie, ha emiatt fel kell vennie még egy négyórás munkavállalót, vagy ha át kell szerveznie a munkavégzést.
 • A távollét megszűnése után munkabér összegének módosítása: ennek alapjául a visszatérő munkavállalóazonos munkakörű munkavállalók részére a távollét ideje alatt adott átlagos éves béremelés mértékét veszik figyelembe. Ha nem volt ilyen munkavállaló, akkor a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó.
 • A 4 órás, megfelezett munkaidő valóban a dolgozó kérésén múlik, de ennek emelése 6 órára már a munkáltatóval közös döntés eredménye lehet.
 • 2023-ban bevezetett újdonság, hogy a gyermek nyolcéves koráig kérhető majd a munkavégzési hely, valamint a munkarend módosítása, továbbá távmunkát is igényelhetnek a szülők, amit csak kellő indoklással utasíthat el a foglalkoztató.
 • Szülői szabadság: 2023. január elsejétől került bevezetésre, ami azt jelenti, hogy a gyermek születésétől számított három évig 44 napot kivehet mind a két szülő szülői szabadság címén. Azonban van különbség a hagyományos szabadság és a szülői szabadság között. Előbbire a teljes bérét megkapja a munkavállaló, utóbbi esetében viszont csak a távolléti díj 10%-a jár a munkavállalónak, és ebből még levonásra kerül az adott időszakra folyósított a GYED vagy GYES összege.

Szülés után felhalmozódott szabadság: mit mond a jogszabály?

A munkavállaló a távollét ellenére is jogosult lesz szabadságra. A sokak által használt felhalmozódott szabadság: a szülési szabadságból (168 nap) és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alapján számított szabadságból áll.

A távollét alatt felhalmozódott, valamint az esetlegesen szülés előtt bent ragadt szabadságokat a visszatérést követő és/vagy a fizetés nélküli szabadság megszűnésétől számított 60 napon belül ki kell adnia a munkáltatónak, ez kötelessége. A szabadság pénzben való megváltása kizárólag a munkaviszony megszűnésekor lehetséges.

A visszatérés a munkába általában azzal kezdődik, hogy a munkavállalónak kiadják a szülés után felhalmozódott szabadságát. Ezalatt már a magasabb, emelt bért kell részére számfejteni.

Gyesről visszatérés kihívásai egy anyuka számára

GYES utáni szabadság

Mennyi szabadság jár a gyes-ről visszatérő munkavállalónak?

A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek gondozása céljából a gyermek 3. életéve betöltéséig. A fizetés nélküli szabadság tartama alatt a munkaviszony szünetel.

Az Mt. felsorolja a szünetelés azon eseteit, amelyeket figyelembe kell venni a szabadság megállapításánál. Ebbe a körbe tartozik a szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) is. A fizetés nélküli szabadság tekintetében azonban csak a fizetés nélküli szabadság első éve minősül jogszerzőnek.

Tehát, a gyermekkel otthon töltött idő munkaviszonynak számít, de a szülőnek a távolléte teljes időtartamára nem jár szabadság, csak az igénybe vett szülési szabadság (legfeljebb 24 hét) és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjának idejére. Ennek alapján a GYED-GYES utáni szabadság meghatározásához pontosan tudni kell a fent említett időszakokat. Érdemes előkeresni a CSED és GYED határozatokat, amelyek magukba foglalják a szülési szabadság legfeljebb 24 hét és a fizetés nélküli szabadság pontos dátumait. 

A Munka Törvénykönyve rögzíti, hogy alapesetben minden magyar munkavállalónak évi 20 nap szabadság jár - ez minden esetben fizetett szabadság kell, hogy legyen. Az interneten megtalálható számos szabadság kalkulátor, melyek segítségével könnyen kiszámítható, hogy életkor és eltartott gyermekek száma után hogyan növekszik a szabadnapok száma, illetve milyen más tényezők hatnak rá.

Nézzünk meg egy példát:

 • Alapszabadság: 20 nap
 • Munkaviszony tartama: 2023.01.01-2023.03.31-ig – 90 nap
 • 2023-as évre vonatkozóan 365 nappal kell számolni.

20 nap / 365 nappal * 90 nappal = 4,93 nap ~ 5 nap 

A Munka Törvénykönyve alapján, amennyiben a számítás eredménye töredéknapra jön ki, akkor a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. A példa esetében eléri a fél napot, így a munkavállalót megillető szabadság mértéke 5 nap lesz.

Nemcsak életkor alapján jár pótszabadság egy munkavállalónak, hanem a gyermekeinek száma (16 évesnél fiatalabb gyermek esetén) után is engedélyez pótnapokat a Munka törvénykönyve:

 • 1 gyermek esetén +2 nap;
 • 2 gyermek esetén +4 nap;
 • 2-nél több gyermek esetén összesen +7 nap jár;
 • a fenti pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként 2 munkanappal nő.

GYED utáni szabadság

Az Mt. nem az ellátásokhoz köti a szabadságra való jogosultságot, hanem bizonyos időszakokat tekint úgy, mintha munkában töltött idő lenne.

Munkában töltött időnek minősül többek között a szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja is. A munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. 

Ebből kiindulva a fenti példa itt is érvényes. Mivel minden eset eltérő, ezért pontos számításért kérjük, vedd fel a kapcsolatot könyvelőddel és a cég bérszámfejtő kollégáival. 

Gyors számítás internetes kalkulátorral itt.

Felmondás GYES/GYED után

Megnézzük mi történik abban az esetben, ha a munkavállaló vagy ha a munkáltató mond fel, egyáltalán milyen esetekben lehetséges mindez. Első lépésként azonban tisztázzuk, hogy mi is az a felmondási tilalom hiszen rengeteg kérdés övezi a témát.

Felmondási tilalom

A felmondási tilalom azt jelenti, hogy pl. a várandós vagy az éppen a gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő kismama munkaviszonya nem szüntethető meg.

Ezen kívül a felmondási tilalom nem az ellátásokhoz kapcsolódó védelem, hanem meghatározott, nevesített tartamokhoz, élethelyzetekhez köthető:

Mt. 65. § (3) bek.: „A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt

 • a) a várandósság,
 • b) a szülési szabadság,
 • c) az apasági szabadság,
 • d) a szülői szabadság,
 • e) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság…….. tartama alatt.”

Tehát nem csak a „kismamát” védi minden esetben és nem kell, hogy valamilyen ellátást (CSED, GYED, GYES) folyósítsanak az érintett számára. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert egy olyan munkavállalónak, aki ugyan jogosult GYED-re, folyósítják is neki, de nem vesz igénybe fizetés nélküli szabadságot, bizonyos indokokkal fel tud mondani a munkáltatója! Méghozzá jogszerűen.

Továbbá a munkavállaló jogosult az Mt. által védett tartamok alatt is felmondással élni, és a közös megegyezésre is lehetősége van a feleknek. A felmondási tilalom csak a munkáltatóra vonatkozik.

Gyakori kérdések a felmondási tilalom témakörében

 • Sokszor feltevődik a kérdés, hogy 2024-ben a felmondási védelem a szülési szabadság és a gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság alatt is megilleti a munkavállalót?

A válasz röviden: igen. Továbbra is abszolút védettséget élvez a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság igénybevétele alatt egy munkavállaló, tehát továbbra is tilos munkáltatói felmondást közölni, ha egy anyuka vagy apuka otthon gondozza a gyermekét (például: gyed alatt felmondás).

 • Megillet-e a felmondási védelem, ha megszünteted a fizetés nélküli szabadságot?

A fizetés nélküli szabadság megszüntetésével vagy megszűnésével az abszolút felmondási védelem sem jár többé, azaz adott esetben felmondhatnak munkavállalónak munkáltatói felmondással. 

Felmondás GYES után a munkavállaló részéről

Mi történik, ha a munkavállaló mond fel a gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság ideje alatt?

Amennyiben a szülő visszamegy dolgozni és ezt követően felmond, akkor a munkaszerződésében meghatározott felmondási ideje érvényesül. Ez alatt a felmondási idő alatt, melyet le kel dolgoznia, a szabadsága kiadható. A ki nem adott szabadságot pedig meg kell váltania a munkáltatónak. 

Továbbá, ha a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt a munkaviszonyát felmondással megszüntetheti a munkavállaló, akkor a „régi” munkahelyen a fizetés nélküli szabadság alatti felmondási időt nem kell letöltenie a munkavállónak. (Hiszen fizetés nélküli szabadságon van.)

Ha az igénylő szülő GYES, GYED után nem szeretne munkahelyére visszatérni, felmondása esetén kérheti a fennmaradt szabadságainak pénzben történő megváltását (például: felmondás GYES után). Amennyiben a gyermekgondozási célú távollét után vissza akar térni a munkaerőpiacra (akár az előző munkahelyére, akár újról van szó), mindenképp jelentenie kell ezt a szándékát.

Felmondás GYES után a munkáltató részéről

Milyen megkötései vannak a munkáltatónak

Felmondási korlátozás érvényesül (azaz fel lehet mondani, de csak bizonyos többletfeltételek fennállása esetén):

 • Ha az anya, vagy gyermekét egyedül nevelő apa, a gyermek gondozása céljából, a gyermek harmadik életévének betöltéséig járó fizetés nélküli szabadságot nem veszi igénybe.

Ilyen esetben a határozatlan idejű munkaviszony felmondásának indoka:

 • olyan magatartásbeli problémára kell hivatkoznia a munkáltatónak ami alapját képezheti egy azonnali hatályú felmondásnak.
 • Vagy a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör. Ilyenkor fel kell ajánlania egy másik munkakört, amit a munkavállaló alaptalanul utasít vissza.

Ha megszűnt a felmondási tilalom, azaz már nem veszi igénybe a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságot, közölhető vele a felmondás (a fent leírt felmondási korlátozásra figyelemmel). A szabadság nem védi a munkavállalót, ennek tartama alatt közölhető vele az írásbeli felmondás: személyesen, futárral, vagy postai úton.

 • A fentiek alapján a legkorábbi időpont, amikor a felmondás közölhető, a fizetés nélküli szabadság lejárta utáni első nap.

Ha a munkáltató mond fel, a munkavállalót az Mt. 70. § (1) bekezdése szerint legalább a felmondási idő felére fel kell menteni a munkavégzés alól. A felmentési idő célja, hogy a munkavállalónak legyen lehetősége felkészülni a munkaviszony megszűnésére, és megkezdhesse az álláskeresést.

Annak nincs jelentősége, hogy a felmondás közlésekor a munkavállaló a távollét alatt felgyűlt szabadságát veszi igénybe. Ugyanis a felmondási idő alatt is kiadható a szabadság. Ide nem értve a felmentési időt, hiszen a szabadság nem adható ki olyan időszakra, amikor a munkavállaló egyébként is mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól.

 • Fontos tudni, hogy az anya, gyermeke (vagy a gyermekét egyedül nevelő apa) hároméves koráig akkor is felmondási védelem alatt áll, ha szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe. Ez azonban nem teljes tilalmat, hanem annál gyengébb védelmet, felmondási korlátozást jelent [Mt. 66. § (6) bekezdés].

Soha nincs relevanciája annak, hogy TB ellátást (csed, gyed) vesz-e igénybe a munkavállaló, csupán a szülési szabadságnak és a gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadságnak van jelentősége.

Összességében, nézzük meg a lehetőségeinket: mi a jó a családnak. Sok számolás és mérlegelés után érdemes meghozni a végleges, egész családot érintő döntést. Merj segítséget kérni könyvelőtől, jogi szakértőtől vagy bérszámfejtéssel foglalkozó szakembertől. Szánj időt a legjobb megoldás megtalálására! 

Kisgyermekesek munkavégzése és foglalkoztatása

2021. július 1.-től lehetőség nyílt kedvező adózási feltételek mellett a kisgyermekes szülők számára újra dolgozni. Szövetkezetünkön keresztül a munkába visszaálló szülőt csak a 15% személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A munkáltatót pedig semmilyen munkáltatói teher nem sújtja a kisgyermekesek foglalkoztatása során, ebben a formában. 

Ha gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülsz, és szívesen egészítenéd ki a bevételedet, akkor várjuk a regisztrációdat. Mindezek költsége csupán egy 1000 Ft-os szövetkezeti részjegy kifizetése. 

48

Küldj egy tapsot ha tetszett

48