Összes bejegyzés

Felmondólevél minta: felmondás egyszerűen

Felmondás minta

A munkahelyváltoztatás ma már egy teljesen természetes esemény. A legtöbb munkavállaló életében legalább egyszer megtörténik, hiszen nem kötelező és aligha lehetséges a folyamatosan változó világban egy munkahelyen dolgozni és onnan nyugdíjba vonulni. 

Ismerős a helyzet? A reggeli kávé már nem ízlik, a munkahelyi feladatok egyre nyomasztóbbak, a kiégés réme fenyeget? Ha úgy érzed, itt az ideje munkahelyet váltani, de nem tudod, hogyan fogj hozzá a felmondáshoz, ez a cikk neked szól. Segítünk megérteni a jogszabályi hátteret, és bemutatunk egy egyszerű felmondólevél mintát 2024-re.

Írásbeli felmondás jogszabálya

Magyarországon a Munka Törvénykönyve rendelkezik arról, hogy hogyan szüntethető meg hivatalosan egy bejelentett, alkalmazotti munkaviszony A munkaviszony megszüntethető:

 • a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével;
 • rendes felmondással (határozatlan idejű munkaszerződés felbontása bármelyik oldalról);
 • rendkívüli felmondással (a munkáltató mulasztása okán);
 • próbaidő alatt azonnali hatályú felmondás is lehet (bármelyik fél részéről);
 • határozott idejű munkaviszony esetén a határozott idő letelte előtt a munkáltató által.

Egy korábbi cikkünkben részletesen írtunk a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. 

Rendkívüli és próbaidő alatti felmondás esetén a felmondási időnek nincs jelentősége. A felmondási idő szerepe legtöbbször akkor kerül előtérbe, ha a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezéssel szakítja meg a munkaviszonyt.

Ha elhatároztad magad, akkor a felmondás kísérője egy hivatalos felmondó levél lesz, amelyben írásba adod távozási szándékodat.

Az írásbeli felmondás egy olyan egyoldalú jognyilatkozat, mely a felmondási idő végével a munkaviszonyt - a másik fél hozzájárulása nélkül is - megszünteti. 

A felmondást kezdeményezheti az alkalmazott és a munkáltató is. Két fő típusát különböztetjük meg a felmondásnak:

 • A rendes felmondás a határozatlan idejű munkaszerződés megszüntetésének általános formája. Határozatlan idejű munkaviszony esetén a munkavállaló a felmondását a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.tv. (Mt.) 67.§ (1) bekezdése alapján nem köteles megindokolni.
 • Határozott idejű munkaviszony is megszüntethető felmondással, de a munkavállaló részéről csak szűk körben. Ilyen esetben a munkavállalónak indokolnia kell felmondását, a felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Ilyen indok lehet egy költözés, vagy az olyan esetek, amikor a munkavállaló személyi körülményeiben következik be változás.

A felmondási időt nézve mindig a munkaszerződésben foglalt kötelező felmondási idő az irányadó. Vannak esetek, amikor nem kötelező ragaszkodni hozzá, például, ha mindkét fél érdeke ellentétes vele.

A felmondási idő a jognyilatkozat átvételét követő napon kezdődik. Ezért célszerű a nyilatkozatát átvetetni, vagy ha ez nem megoldható, ajánlott levélként feladni vagy emailben elküldeni (itt beállítani, hogy az email megnyitásakor értesítést küldjön részedre az elektronikus levelező program).

Mi az a felmondási nyilatkozat?

Az új Munka Törvénykönyve 2012 óta hatályos, és a törvény felmondási jogot biztosít mind a két fél számára. A munkaügyi szabályok évről évre, kisebb és nagyobb mértékben változnak, így például a felmondás elnevezései is. A felmondási nyilatkozat kissé eltér a felmondólevéltől. 

A felmondási nyilatkozat egy rövid, írásos dokumentum, amelyben a munkavállaló jelzi a munkáltatónak a felmondási szándékát. A felmondólevél ezzel szemben bővebb információkat tartalmaz, mint a munkaviszony megszüntetésének dátuma, a felmondási idő hossza, és indoklás (nem minden esetben kötelező).

Néhány kivételes esettől eltekintve, akár a munkavállaló, akár a munkáltató mondja fel a munkaviszonyt, ezt azonnali hatállyal nem teheti meg. A felmondó nyilatkozat közlése és a munkaviszony tényleges megszűnése között felmondási időnek kell eltelnie. 

Mikor kezdődik a felmondási idő?

A felmondási idő számítása egyszerű: az azt követő napon kezdődik a felmondási idő letöltése, amikor hivatalosan is beadtuk a felmondó levelünket.

Mit tartalmazzon a felmondólevél?

A mai digitalizált világban, és az okos eszközök széles körű elterjedésével felmerülhet a kérdés, hogy jogszerű-e az elektronikusan tett nyilatkozat? A jogszabályok szerint általában írásbelinek tekinthető az elektronikus úton tett nyilatkozat amennyiben:

 • alkalmas a tartalom változatlan visszaidézésre,
 • igazolható a feladó személye,
 • megállapítható a nyilatkozattétel ideje.

A vitás helyzetek és a félreértések elkerülése érdekében, azonban mi a hagyományos, kinyomtatott papír alapú felmondólevél alkalmazását javasoljuk!

A felmondólevél átadható:

 • postai úton, tértivevényes küldeményként, amelynek átvételével lehet közöltnek tekinteni a felmondást a címzettel szemben;
 • vagy személyes úton is odaadhatjuk vezetőnknek, de figyeljünk az átadás-átvétel dokumentálására (akár jegyzőkönyvben).

A felmondó levél egy egyszerű, viszonylag rövid dokumentum, nincsenek külön meghatározott formai követelményei, azonban az írásbeli felmondáson is szerepelnie kell a keltezésnek és a felmondó munkavállaló aláírásának. A felmondó levél során érdemes a Munka Törvénykönyvének a mi esetünkre vonatkozó paragrafusára hivatkoznunk.

Mit tartalmaz egy felmondó levél?

 • A felmondó levél címzettjének nevét és székhelyét/címét, a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult nevét
 • A munkavállaló adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím)
 • A munkaszerződés megkötésének dátumát, illetve a határozott vagy határozatlan munkaviszonyt
 • Hivatkozást a Munka Törvénykönyvére a felmondás jellege szerint
 • A felmondási idő szerződésben rögzített hosszát
 • A munkaviszony megszűnésének dátumát
 • Nyilatkozatot arról, hogy milyen típusú felmondást teszünk (pl.: rendes felmondás)
 • Egyéb kikötések (a szabadságból ki nem vett rész arányos pénzbeli megváltása, az utolsó munkában töltött napon történő kifizetés, munkaeszközök és dokumentumok átadása, felmondási idő letöltése alóli mentesülés, teljesítményértékelés kérése stb.).

Érdemes még belefoglalni, hogy a munkavállaló munkaviszony során: „a birtokomba került iratokat a munkaviszony megszüntetésekor visszajuttattom a munkáltatónak”. Továbbá a munkavállaló kérheti itt is, hogy: „igazolásomat és a munkaviszonyhoz kapcsolódó dokumentumaimat, kilépő papírjaimat saját címemre postázzák, mely az alábbi…”

A munkáltató ugyanis köteles a munkavállaló részére a járandóságainak kifizetésén túl az, a munkaviszony megszüntetése alapján kiállítandó igazolásait és adatlapjait kiadni, melyekre a hétköznapi nyelvben elterjedt a „kilépő papírok”, mint összefoglaló megnevezés használata. Ide tartozik többek között a:

 • munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnésekor,
 • igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról,
 • jövedelemigazolás.

Ezen dokumentumok segítségével tudod majd igényelni a munkanélküli segélyt vagy más néven az álláskeresési járadékot. 

Felmondólevél minta 2024-ben

Az egyik legfontosabb: a munkaviszonyt, ahogy létesíteni, megszüntetni is csak írásban lehet. Ehhez nyújt segítséget a Felmondólevél minta 2024:

Letölthető felmondólevél minta
Letölthető felmondólevél minta

Felmondási sablon: bátran használd!

Mentsd le a fenti dokumentumot, majd azt kinyomtatva és az adataiddal kitöltve azonnal használhatod felmondási sablonunkat. Bátran használd a munkavállalói felmondás minta 2024-et (határozatlan idejű munkaszerződés esetében), hiszen ez segít a megfelelő formátum és tartalom megalkotásában. 

Ne feledd: a munkavállalói felmondás egy fontos döntés, ne hozd meg meggondolatlanul. Ha nem vagy biztos benne, hogy mit tegyél, kérd ki egy jogi szakértő tanácsát.

Ha bizonytalan vagy, hogy a te munkaszerződésed alapján hogyan szüntethető meg a munkaviszonyod, akkor keress fel egy jogi szakembert, és olvasd el a Munka Törvénykönyve 2024 módosításait tartalmazó blogcikkünket is. 

61

Küldj egy tapsot ha tetszett

61