Összes bejegyzés

A munkaköri leírás lényege + minta

A munkaköri leírás fontossága, munkaköri leírás minta

Mi az a munkaköri leírás? Mit tartalmaz? Része-e a munkaszerződésnek? Hogyan lehet módosítani, és milyen kötelezettségeket foglal magában? 

A munkaköri leírás tartalma

A munkaköri leírás nem része a munkaszerződésnek, de annak fontos kiegészítő dokumentuma. 

A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell:

 • a munkahely és a munkavállaló adatait,
 • a munka betöltéséhez szükséges szakképesítési követelményeket,
 • a munkakör megnevezését, FEOR számokat,
 • a munka helyszínét,
 • a foglalkoztatás jellegét,
 • a beosztás megnevezését, a munkaidőt és munkarendet,
 • a munkavállaló felettesének (vagy annak pozíciójának) megnevezését,
 • a munkavállaló helyettesének (vagy annak pozíciójának) megnevezését,
 • a munkavállaló adott munkakörhöz tartozó feladatait,
 • a munkavállaló jogait, kötelezettségeit, és felelősségi körét,
 • a teljesítményértékelés módját,
 • és a hatálybalépés dátumát (a Munka Törvénykönyve szerint a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül a munkavállalót írásban tájékoztatni kell a munkakörhöz tartozó feladatokról).

A munkaköri leírás nem tartalmazza feltétlenül a fizetést. 

A munkaköri leírás hivatkozási alap lehet peres esetekben. A munkáltató számára fontos lehet, hogy a munkaköri leírást minél részletesebben hozzák létre, hiszen az egy elbocsátás esetén segíthet abban, hogy bizonyítsa: a dolgozó tudta, hogy mire vállalkozott.

A gyakorlatban viszont nem népszerű hosszú és részletes munkaköri leírásokat létrehozni, melyek a végletekig részletezik a munkavállaló feladatait és kötelezettségeit. Ezzel ugyanis rugalmatlanná válhat egy munkakör. A munkaköri leírás lényege a munkakör megnevezése, és az, hogy a dolgozó csak olyan munkafolyamatokért feleljen, amik az adott munkakör tevékenységébe illeszthetőek. 

A munkakör megnevezése

A munkakör megnevezése az adott személy munkájának vagy feladatának a megnevezése. Pl.: mérnök, ügyvezető, értékesítő, adminisztrátor, stb.

Cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében korlátozott munkavállaló által betölthető munkakör

A cselekvőképességében korlátozott munkaerőre szigorúbb jogszabály vonatkozik. A munkavállaló ilyen esetben csak olyan munkakört láthat el, amelyet képes tartósan ellátni, egészségi állapota nem korlátozza, a munkavégzés alatt nem rosszabbodik. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat ilyen esetekben kiterjed a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátására, azokat szigorúan ellenőrzi.

A munkakörnyezet kialakítása a munkavállaló számára emiatt költséges lehet, viszont fennáll a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alóli mentesülés lehetősége. A vállalat továbbá bértámogatást is kaphat a cselekvőképességében korlátozott munkavállalókat foglalkoztatásáért.

Tudjon meg többet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról!

A munkaköri leírás módosítása

A munkaköri leírás módosítása akár egyoldalúan is történhet, hiszen nem része a munkaszerződésnek. A munkaadó tehát megváltoztathatja, hogy mi az, ami a dolgozó munkakörébe tartozik.

Fontos viszont, hogy azt a munkáltató egyoldalúan csak annyira módosíthatja, hogy a munkakör maga ne változzon. A munkaköri leírásnak a megváltozását ezután a munkáltató és munkavállaló közösen hitelesítik.

A kapcsolt munkakör fogalma, lényege

A kapcsolt munkakör akkor jön létre, ha egy alkalmazott egyszerre több munkakör feladatait látja el. Például egy értékesítési osztály esetében az értékesítő és a szállítmányozási vezető munkakörök kapcsoltak lehetnek. Hiszen egyes, kisebb méretű cégek esetén az értékesítés és a logisztika lehet együttesen ellátott tevékenység. 

Fontos, hogy ilyenkor a munkaköri leírás mindkét (vagy több) FEOR számot tartalmazza.

A munkakör megosztása

A munkakör megosztása azt jelenti, hogy egy adott munkakör feladatait több munkavállaló osztja meg, vagyis együttesen látják el. Ennek célja lehet a munka hatékonyabb ellátása, a munka terhei egyenletesebb elosztása, vagy a munkatársak közötti együttműködés fejlesztése. 

Fontos, hogy ebben az esetben a munkáltató két vagy több munkavállalóval egy munkaszerződésben állapodik meg a munkakörbe tartozó feladatok közös ellátásában. 

A gyakorlatban a munkakör megosztásának megvannak a maga előnyei és hátrányai. Előny, hogy mivel a szerződést egyszerre több munkavállalóval kötötte meg a cég, így a kieső munkaerő pótlása a munkaszerződésnél fogva automatikusan megoldott. Hátrány viszont, hogy nagyfokú bizalom szüksgés hozzá - és, hogy legtöbbször az emberek nem értik, nem szeretik a közös felelősségmegosztást. Sok munkáltató inkább köt két részmunkaidős szerződést, mint egyet, a munkakör megosztásával.

Munkaköri leírás minta

A munkaköri leírás kötelező része a munkaszerződésnek. Töltsd le munkaköri leírás mintánkat, hogy ne maradhassanak ki a kötelező tartalmi elemek!

32

Küldj egy tapsot ha tetszett

32