Összes bejegyzés

A jó vezető kompetenciái, tulajdonságai

Jó vezető

Sokszor hallhatjuk, hogy “a jó vezető az, aki nem főnök, hanem vezető.” De mit is jelent ez? Mi tesz valakit jó vezetővé? Milyen személyiségjegyek, tulajdonságok, képzettségek kellenek ahhoz, hogy egy főnök vezetővé váljon? 

A jó vezető személyiségjegyei, soft skilljei

A jó vezető számos fontos személyiségjeggyel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy hatékonyan vezessen és motiváljon másokat. Ezek a tulajdonságok nem mindig veleszületettek - megfelelő képzéssel, tréninggel elsajátíthatók. 

A legfontosabb vezetői tulajdonságok:

 • motiváció,
 • csapatépítés,
 • kommunikáció,
 • .. és asszertív kommunikáció,
 • rugalmasság,
 • empátia,
 • tolerancia,
 • nyitottság,
 • nyugalom,
 • stresszkezelés,
 • problémamegoldás,
 • igény az innovációra,
 • kreativitás,
 • bizalom,
 • proaktivitás,
 • határozottság,
 • gyors döntéshozatal,
 • felelősségvállalás.

Ha csoportosítani akarjuk a fentieket, akkor három téren kell megfelelő személyiséggel rendelkeznie egy vezetőnek. Képesnek kell lennie…

 • a munkavállalókkal való kapcsolattartásra és bizalomépítésre,
 • produktívan, a termelékenységet fenntarva elérni a csapatcélokat,
 • és önreflexióra. Az önismeret egy jó vezető alappillére.
Vezető tulajdonságai

A legfontosabb vezetői kompetenciák, hard skillek

Egyes kompetenciák zsigerből jönnek, másokat évek munkája tökélyre fejleszteni. Vannak olyan soft skillek, amik hard skillekké fejlődhetnek. Ilyen például az, hogy aki jól kommunikál, nem biztos, hogy jó előadó - de könnyedén azzá válhat. 

Az alábbiakban összeszedtük, melyek azok a hard skillek, amiknek megléte legfontosabb egy vezető esetében.

Stratégiai gondolkodás: 

A vezető képes

 • hosszú távú stratégiai célok kijelölésére,
 • a prioritások meghatározására,
 • és a források elosztására.

Konfliktuskezelés:

A vezető képes 

 • az esetlegesen felmerülő konfliktusok kezelésére és megoldására,
 • és olyan módszereket alkalmaz, amelyek támogatják az érintett felek együttműködését és megértését.

Rendszerorientáció: 

A vezető feladata 

 • a vállalati rendszer teljes körű megértése, használata, az adminisztráció elvégzése, és a fejlesztési javaslatok előterjesztése. A rendszerorientált vezetők képesek összehangolni a különböző részlegeket és azok folyamatait, illetve megérteni, hogyan kapcsolódnak ezek a célokhoz és a stratégiához.

Pénzügyi jártasság, projektmenedzsment:

A vezetőnek nem okoz gondot 

 • egy projekt és költségvetésének sikeres megtervezése és koordinálása,
 • a projekt megfelelő időben, és minőségben való lezárása.

Ezen felül fontos hard skillek lehetnek még a megfelelő

 • nyelvismeret,
 • jogi-,
 • üzleti elemzési-,
 • HR-menedzsment-,
 • illetve adatbiztonsági és adatelemzési készségek.

Milyen a rossz főnök? 

A rossz főnök olyan személy, aki nem teszi lehetővé a csapatának, hogy a legjobb teljesítményüket nyújtsák, és negatív hatással van a munkahelyi hangulatra. 

A rossz vezető:

 • Kontrollmániás, mindent mikromenedzselni szeretne, minden folyamatba bevonja magát. Ezáltal sokszor rá kell várni, hiszen időhiánnyal küzd.
 • Nem adja meg a megfelelő támogatást a kollégáknak.
 • Igazságtalan, kivételez.
 • Nem ad visszajelzést, nem tanít.
 • Csukva tartja ajtaját.
 • Nem kommunikálja a vállalati célokat.
 • Nem szervez csapatépítő programokat.

Tippek vezetőknek: gesztusok, amiket alkalmaznod kell!

Használj pozitív megerősítéseket! Az elismerés és az építő jellegű visszajelzés erősítheti a csapat motivációját és önbizalmát. Dicsérj!

Tegyél fel ellenőrző kérdéseket! A vezetőknek gyakran kell meggyőződniük arról, hogy a csapat tagjai megértették-e a munkájukkal kapcsolatos elvárásokat és követelményeket. Kérdezz!

Hagyd nyitva az ajtód! Engedd, hogy a kollégák kérdezzenek!

Bátoríts, állj ki a munkavállalók mellett! A vezetőknek fontos, hogy támogassák és bátorítsák a csapat tagjait, különösen akkor, amikor nehézségekkel vagy kihívásokkal szembesülnek. Az ilyen gesztusok közé tartozik a bátorító szavak használata, vagy akár a személyes beszélgetés az adott csapattagokkal.

Légy jelen: A vezetőknek jelen kell lenniük a csapatuk életében. Fontos, hogy a vezetők részt vegyenek az értekezleteken, személyes találkozókon, vagy akár a munka helyszínén, hogy segítsék a csapat tagjait, és hogy közvetlenül értesüljenek a munka előrehaladásáról. 

Figyelj! A vezetőknek figyelmet kell fordítaniuk a csapat tagjaira, és érdeklődniük kell az életükről, a céljaikról, az erősségeikről és a nehézségeikről. Így támogathatod azokat a kollégákat is, akik éppen nehéz időszakot élnek meg. 

51

Küldj egy tapsot ha tetszett

51