Összes bejegyzés

Temetési szabadság: hány nap jár?

Temetési szabadság kiadása munkáltató által

Borzalmas tragédia mindannyiunk számára egy hozzátartozó elvesztése, a traumán pedig a munkavállaló foglalkoztatójának is kötelessége könnyíteni. Ezt a rendkívüli szabadság kiadásának formájában tudja megtenni, amit a gyászoló az alapszabadságán felül vehet ki. Ez alkalom arra is, hogy a munkavállaló megszervezze a temetést és elbúcsúzhasson az elhunyttól.

A gyászmunkához a jogalkotó is biztosít segítséget a temetési szabadság formájában, amely a halálesetet követően akár azonnal is kivehető. De vajon hány nap jár pontosan, mik a feltételek és hogyan igényelhető? Cikkünkben ezekre a kérdésekre adunk választ.

Milyen esetekben jár a haláleseti szabadság?

A munkavállalók számára a Munka törvénykönyve biztosítja a rendes alapszabadságot. Ennek mértéke legalább 20 nap egy évben, azonban a szabadnapok száma a dolgozó korának előrehaladtával tovább emelkedik. Arról, hogy idén, hogyan alakulnak a munkaszüneti napok nézd meg aktuális munkaidő naptárunkat.

Ezen felül a munkavállalók különböző okokból rendkívüli esetekben mentesülhetnek munkavégzési kötelezettségük alól, amelyeket a Munka Törvénykönyve részletesen felsorol. Ilyen eset például a munkavállaló hozzátartozójának halála, amikor a dolgozót távolléti díj illeti meg (Munka törvénykönyve temetési szabadságról szóló 2012. évi V. törvény 55. § része)

Egy közeli hozzátartozó elvesztése mélyen megrázó esemény, melynek feldolgozásához időre van szükség.

A munkavégzés alóli mentesülés igényelhető a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1)-(2) bekezdései alapján közeli hozzátartozók és hozzátartozók, akik: 

 • a házastárs,
 • a házastárs egyeneságbeli testvére,
 • az élettárs,
 • az egyeneságbeli rokon (gyerek, szülő, nagyszülő),
 • az egyeneságbeli rokon házastársa,
 • az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
 • az örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő,
 • a testvér,
 • a testvér házastársa,
 • valamint a házastárs egyeneságbeli rokona halála esetén.

A munkavégzés alóli mentesülés az éves alap- és pótszabadságba nem számít bele, azok számát nem csökkenti.

Közeli hozzátartozó halála utáni kötelezően kiadandó szabadság

A fent felsorolt közeli hozzátartozók halála után munkáltatónak kötelessége biztosítani alkalmazottjának az ilyen rendkívüli szabadságot. A haláleseti szabadság célja, hogy munkaidő kedvezményt nyújtson a munkavállalónak átvészelni ezt a nehéz időszakot. A munkáltatónak tiszteletben kell tartania ezt a jogot és nem akadályozhatja meg annak igénybevételét.

Jó tudni!

 • A közeli hozzátartozó halálakor járó rendkívüli temetési szabadság nem összevonható az alapszabadsággal vagy más pótszabadsággal.
 • Nincs előírt határidő a kivétellel kapcsolatban. A munkaügyi szabályok szerint a rendkívüli szabadság a munkavállaló által meghatározott időpontban bármikor kivehető. DE a temetés időtartamához kell, hogy igazodjék.
 • A temetési szabadság nem váltható meg pénzzel.
 • Közeli hozzátartozó halála szabadság - 2 munkanap.
 • A mentesülés független a rész- vagy teljes munkaidős foglalkoztatástól, mindkét esetben jár.
 • Ilyen esetben a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól is.
 • A törvényben felsorolt elhunyt hozzátartozók halála esetén kell a munkavállalót mentesíteni a munkavégzés alól a munkavállaló kérése alapján.

Hány nap a temetési szabadság?

A munkavégzés alóli mentesülés mértéke 2 munkanap, a törvény nem határozza meg a felhasználási határidőt. 

 • Az ilyen rendkívüli szabadság két napjára távolléti díj jár, amely megegyezik a munkavállaló szabadság esetére járó távolléti díjával. Tehát nem fizetés nélküli szabadságba számítódik bele ez a két nap.
 • Amennyiben egy évben a munkavállaló több hozzátartozója is elhalálozik, minden esetre tekintettel megilleti a két nap.
 • A munkavállalónak pedig érdemes tájékozódni arról, hogy pontosan milyen feltételekkel és mennyi időre veheti ki ezeket a szabadnapokat, melyről elsődlegesen a jogszabályokban kell keresni a választ. Vállalatonként eltérő belső szabályozások lehetnek. Például, hogy elégséges szóban vagy írásban jelezni a rendkívüli szabadság igénylését, és hogy ehhez szükséges-e halotti anyakönyvi kivonat másolatának leadása/bemutatása vagy sem.
29

Küldj egy tapsot ha tetszett

29